Tin tức - sự kiện

09/07/2024 - 77 Lượt xem
Ngày 10/5/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện...
05/07/2024 - 68 Lượt xem
Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, Doanh nghiệp và cả cơ quan nhà nước. Thay vì phải đến...
05/07/2024 - 77 Lượt xem
Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố Vinh trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục...
04/07/2024 - 53 Lượt xem
Để thực hiện tốt nội dung sinh hoạt Ngày pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng 7/2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật...
25/06/2024 - 97 Lượt xem
Bài viết dưới đây là các nội dung đáng chú ý của Luật Căn cước 2023 tại tài liệu giới thiệu, phổ biến Luật Căn cước 2023.