THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

content:

- Họ và tên: Đặng Hiếu Lam
- Chức vụ: Chủ tịch

- Số điện thoại: 0973.086.789
 Email: tpv.cnam.lamđh@vinh.nghean.gov.vn

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính Phường

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 2789
Tổng: 503879