Tin tức - sự kiện

22/05/2024 - 320 Lượt xem
Ngày 28/11/2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.
21/05/2024 - 255 Lượt xem
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Vinh trân trọng giới thiệu Toàn văn nội dung Luật Đất đai năm 2024 như sau:
20/05/2024 - 294 Lượt xem
Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Với 16 chương, 260 điều, Luật Đất đai 2024 đã góp phần...
14/05/2024 - 475 Lượt xem
Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Thực hiện Kế hoạch số 990/QLHC-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai...
14/05/2024 - 357 Lượt xem
Tính đến hết năm 2023, thành phố Vinh có 18/27 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến đến năm 2025 có 26 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đạt và vượt chỉ...