Hiển thị văn bản pháp quy

V/v chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình hoạt độngbáo chí, Trang thông tin điện tử tổng hợp, Mạng xã hội


Số văn bản sỐ 289/UBND-VHXH
Trích yếu V/v chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình hoạt độngbáo chí, Trang thông tin điện tử tổng hợp, Mạng xã hội
Ngày ban hành 19/04/2024
Ngày có hiệu lực 04/05/2024
Cơ quan ban hành UBND phường Cửa Nam
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 660_chap_hanh_quy_dinhk_20240420240422075605967_Signed_1714808847341.pdf