Hiển thị văn bản pháp quy

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số


Số văn bản NĐ Số: 48/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 CỦA CHÍNH PHỦ
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành 09/05/2024
Ngày có hiệu lực 09/05/2024
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị định
Tài liệu đính kèm NĐ 48 ngày_1719213929699.pdf