UBND phường Cửa Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản trong Hòa giải tranh chấp đất, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, xử lý vi phạm hành chính; chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ cho các hòa giải viên.

UBND phường Cửa Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản trong Hòa giải tranh chấp đất, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, xử lý vi phạm hành chính; chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ cho các hòa giải viên.
content:

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam,

 

content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Now: 1677
Total: 524671