Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật

UBND phường Cửa Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản trong Hòa giải tranh chấp đất, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, xử lý vi phạm hành chính; chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ cho các hòa giải viên.

UBND phường Cửa Nam tổ chức tập huấn bồi dưỡng một số kỹ năng cơ bản trong Hòa giải tranh chấp đất, Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố cáo, xử lý vi phạm hành chính; chuẩn tiếp cận pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ cho các hòa giải viên.
content:

Thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam,