Văn bản chỉ đạo điều hành

Không tìm thấy văn bản nào
STT Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Tài liệu đính kèm
1 Công văn sỐ 289/UBND-VHXH V/v chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình hoạt độngbáo chí, Trang thông tin điện tử tổng hợp, Mạng xã hội
19/04/2024
Công văn UBND phường Cửa Nam 660_chap_hanh_quy_dinhk_20240420240422075605967_Signed_1714808847341.pdf
2 Công văn Số 305/UBND-VH V/v tăng cường tuyên truyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến
25/04/2024
Công văn UBND phường Cửa Nam NẠP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN SƠ YẾU LÝ LỊCH_1714808721950.pdf
3 Công văn Thông báo số 46/TB-UBND ngày 26/4/2024 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4; 1/5
26/04/2024
Công văn UBND phường Cửa Nam tb_ky_nghi_le_304_20240426034020240426035904629_Signed_1714808594980.pdf
4 Kế hoạch kH SỐ 14/KH-UBND KH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
19/01/2024
Kế hoạch UBND phường Cửa Nam KH TUYÊN TRUYỀN CCHC NĂM 2024_1712737396802.pdf
5 Công văn Số 154/TB-UBND ngày 26/12/2023 VỀ Niêm yết công khai dự thảo Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Cửa Nam đạt TCPL năm 2023 Niêm yết công khai dự thảo Niêm yết công khai dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận phường Cửa Nam đạt TCPL năm 2023
26/12/2023
Công văn UBND phường Cửa Nam 2023thong_bao_niem_yet_tcpl_2020231226020643748_Signed_1703585261905.pdf
6 Công văn SỐ 395/BC-UBND ngày 14/9/2023 CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH HÌNH THỰC HIÊN QUY ĐỊNH CỦA pl VỀ PHÁT NGÔN
14/09/2023
Công văn UBND phường Cửa Nam PHÁT NGÔN_1703477460590.pdf
7 Kế hoạch Số 60/KH-UBND ngày 10/4/2023 Xây dựng phường Cửa Nam đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
10/04/2023
Kế hoạch UBND phường Cửa Nam KH CHUẨN TIẾP CẬN PL_1703476442238.pdf
8 Luật Số 14/2023/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An Quy định mức thu phí, lệ phí thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
27/10/2023
Luật NQ 14 NGÀY 27.10.2023 CỦA HDND TỈNH NGHỆ AN_1701922824525.pdf
9 Quyết định Báo cáo số 423/BC-UBND ngày 6/10/2023 BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023
06/10/2023
Quyết định UBND phường Cửa Nam BÁO CÁO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH_1701922256698.pdf
10 Kế hoạch 43/KH-UBND Kế hoạch Cải cách hành chính phường Cửa Nam giai đoạn 2022-2030
29/11/2022
Kế hoạch UBND phường Cửa Nam CCHC_giai_doan_2022-2030_2022020220518040339257_Signed_1669685829549.pdf
11 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn
12 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn
13 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn
14 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn
15 Công văn 198/TB-VPCP Kế Hoạch: Tổ chức bán hàng lưu động cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn
02/09/2021
Công văn
content:

Tiến độ giải quyết hồ sơ

content:

Bản đồ hành chính thành phố vinh - tỉnh nghệ an

content:

content:

Thời tiết

Thống kê truy cập

Hiện có: 5569
Tổng: 499876